บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ นายกราชบัณทิตยสภา (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล) ได้นำคณะราชบัณฑิต ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา ณ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ