วันคล้ายวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสราชบัณฑิตยสภา ครบรอบ ๑๐๐ ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘ โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีรดน้ำอวยพร ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกอาวุโสที่มีอายุมากกว่า ๘๔ ปี จำนวน ๒๔ ท่าน รวมทั้งมีการร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และแยกกลุ่มตามสำนักวิชาการในการหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ราชบัณฑิตยสภา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยมีคณะผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย ประธานสำนักวิชาการและเลขานุการคณะ พร้อมด้วยราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราวุธ ยันต์เจริญ) ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกฤช เอื้อวงศ์) และ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา) เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย