พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

ผู้ดูแลระบบ

03/11/2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินน้อมนำไปถวายวัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานน้อมนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนข้าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ผู้ดูแลระบบ

09/11/2562