บริการสมาชิก ราชบัณฑิตยสภา

ระบบภายในสำหรับสมาชิกของราชบัณฑิตยสภา ซึ่งประกอบด้วย ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตกิตติศักดิ์ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และประชุมหารือทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบที่ให้บริการได้แก่

ระบบกระดานสนทนา

ท่านสมาชิกขอรับ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านได้จากผู้ประสานงานของแต่ละสำนัก

  • สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
    • ติดต่อ
  • สำนักวิทยาศาสตร์
    • ติดต่อ
  • สำนักศิลปกรรม
    • ติดต่อ